AVAN – Les cures, la saviesa… alteritats amb els artistes Graham Bell Tornado, Rafael Sánchez-Mateos, José Ferrer

Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca
Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca

2 d’octubre / 11:00 h Plaça de l’Església – 12:30 h Abadia Seven /
AVAN Espais rurals de recerca contemporània, UJI – PEU, Ajuntaments de Forcall, Sant Mateu, Vilanova d’Alcolea i Vilafranca (https://espais-avan.org)