Cinema Casa de Cultura

Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca
Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca

24 d’octubre / 16:00 h Sessió infantil DORA LA EXPLORADORA Y LA CIUDAD PERDIDA / 18:30 h Sessió adults LA TRINCHERA INFINITA (Jon Garaño, Aitor Arregi i José Maro Goenaga, Espanya) /
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca