Cinema Casa de Cultura

Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca
Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca

31 d’octubre / 16:00 h Sessió infantil LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO FANTASMA / 18:30 h Sessió adults BORDER (Ali Abbasi, Suecia) /
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca