Cinema Casa de Cultura

Agenda Activa Novembre

7 de novembre /
16:00 h Sessió infantil PLAYMOBIL LA PELÍCULA /
18:30 h Sessió adults MUJERCITAS (Greta Gerwing. EEUU) / Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca