Creació d’una nova plataforma per a les prestacions de la Seguretat Social

Nova plataforma per a tràmits de la Seguretat Social

Des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), han informat de la creació d’una nova plataforma web per part de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) per a la sol·licitud i els tràmits de les prestacions de Seguretat Social perquè els ciutadans i ciutadanes no s’hagen de desplaçar.

A aquesta plataforma s’accedeix mitjançant el següent enllaç: https://tramites.seg-social.es/. A més, no requereix identificació electrònica per a la realització de tràmits. Per a més informació sobre el seu funcionament, pots consultar ací https://revista.seg-social.es/2021/07/14/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-telematica-sin-certificado-digital-ni-clve/.