‘De puertas para adentro’ activitat de sensibilització sobre Igualtat

19h a la placeta de l’Església