Diàlegs dels Ports d’estiu, número 4 de la Revista Papers dels Ports

19.30h en la Casa Social