Ajuntament

Ajuntament

Seu electrònica Alcalde i regidors Tràmits i gestions Perfil del contractant Urbanisme Telèfons Enllaços Contacte Associacions

Turisme

Situació geogràfica Història Economia Climatologia Flora i fauna Com arribar Què visitar Què fer Gastronomia Guia comercial Allotjaments i restauració Tourist Info Galeries fotogràfiques

<<< Tornar a l'inici

Esport a Vilafranca

Podeu contactar amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca mitjançant el correu electrònic vilafrancaesports@gmail.com.

Camp de futbol.

Camp de futbol

Poliesportiu municipal:

IMG_2978

PREUS POLIESPORTIU MUNICIPAL:

Socis infantils anual: 10 €
Socis adults anual: 30 €
Entrada diaria: 1,5 €
Lloguer grup de més de 8 persones: 8 €

TARIFA DE PREUS GIMNÀS MUNICIPAL:
Soci anual:  87 €
Soci mensual: 15 €

Aquestes tarifes es deuen ingressar al compte de l´Ajuntament en el concepte corresponent. Tenen validesa des de el dia de l’ingrés fins al mateix dia del mes o de l´any següent.

NORMES DEL PAVELLÓ:
-    Aquest  pavelló serà utilitzat únicament per a la pràctica esportiva. Qualsevol persona que vulgui fer us de l´instal•lació tindrà que pagar les següents quotes:
SOCIS ANUALS INFANTILS  10 €
SOCIS ANUALS ADULTS  30 €
ENTRADA ÚNICA 1, 5 €
LLOGUER  GRUPS DE MÉS 8 PERS 8 €
-    La renovació del carnet es notificarà de manera mensual al tauler d´anuncis, amb una llista de qui ha de renovar durant eixe mes.
-    El carnet es personal e intransferible.
-    La renovació es deu de fer en el mínim de temps possible.
-    Es obligatori presentar el rebut de pagament del mateix a l’encàrrec del polisportiu.
-    En cas que alguna persona tingui intenció de fer un lloguer de pista, haurà d’abonar la quantitat de 8 e per cada hora, a qualsevol banc o caixa, al compte de l´Ajuntament i portar el rebut a les oficines municipals per tal de presentar el rebut  i replegar les claus.
-    El pavelló te  uns horaris que es deuen respectar. Cada grup tindrà el seu horari assignat.
-    Durant les hores d’entrenament nomes farà us de l a pista el grup  a qui li correspongui entrenar.
-    Quan hi hagi algun hora lliure, serà per al grup qui tingui mes de 10 persones  o per al grup que primer arribí per a un període d’un hora en cas de que hi hagi mes gent per a jugar
-    No es deixarà material a la gent que no esta entrenant per tal que no siguin destorbats.
-    Esta prohibit jugar amb les pilotes a les graderies, entrada del carrer i del pati de les escoles.
-    Esta totalment prohibit FUMAR EN TOT EL PAVELLÓ.
-    Es deu fer un bon us de l´instal•lació, especialment en la zona de vestidors , serveis i pista. Serà responsabilitat de l´usuari  en cas de que hi hagi un desperfecte.
-    En cas de que el vestidor estigui tancat per alguna raó en concret, la persona que tingui intenció de fer us del mateix haurà de demanar la clau i tornar-la un cop es finalitzi el seu us.
-    Per a fer us de la pista, serà obligatori fer servir unes sabatilles especials o netes per tal de mantenir el millor possible el parquet.
-    El material serà per a la practica esportiva, i tots els usuaris deuran fer un bon us d´ell.
-    El material que faci falta, es demanarà al monitor de l´hora. En cas de que no hi hagi entrenament es demanarà a l´encarregat del pavelló.
-    Es respectarà en tot moment tant als monitors com al personal de l´intal•lació.
-    Tota persona que tingui intenció d´organitzar una activitat o competició tindrà que sol•licitar  permís al concejal d´esport. Fent-se responsable, front els possibles desperfectes o problemes durant el temps de l´activitat. De la mateixa manera estaran encarregats de la neteja de l´inatal•lació un cop finalitzada.
-    Estarà totalment prohibit  menjar a la pista i el s seus marges, recordar que la pista es per a la pràctica esportiva.
-    Estarà prohibit menjar  pipes i similars  en tot el pavelló, graderies incloses.
-    Es deu fer us de les papereres
-    Esta totalment prohibit escopir al terra, en QUALSEVOL PART DEL PAVELLÓ I SOBRETOT A LA PISTA .
-    Queda prohibida l´entrada d´animals  en el recinte, a excepció de gossos guia.
-    Està totalment prohibit saltar la tanca.
- Està prohibit entrar les bicicletes dins de les instal·lacions; a l’entrada hi ha una zona habilitada per aparcar-les.
- Tota persona que faça cas omís de qualsevol d’aquestes normes i no respecte al personal, serà sancionat i expulsat del pavelló.

Gimnàs municipal.

IMG_2974

Normes del gimnàs:
- Tota persona que vulga fer ús del gimnàs haurà de respectar les normes exposades a continuació i pagar la quota corresponent:
Entrada única, 1,50€
Abonament mensual, 15€
Abonament anual, 87€.
- El carnet és personal i intransferible.
- Queda prohibida l’entrada a la instal·lació als menors de 18 anys si no van acompanyats d’un adult responsable.
- S’haurà de fer un bon ús del recinte habilitat per a gimnàs, així com dels aparells i del material.
- L’Ajuntament no es fa responsable de les lesions dels esportistes durant l’utilització del gimnàs.
- Per accedir al gimnàs és obligatori utilitzar sabatilles netes.
 - En cas de trencar-se algun aparell o material es deurà comunicar a la persona encarregada del pavelló.
- Està prohibit menjar al gimnàs.
- Els aparells del gimnàs tenen una capacitat limitada, motiu pel qual els usuaris no deuran sobrepassar-la.
- Al finalitzar la sessió, el material es deu guardar al seu lloc corresponent.

Piscina climatitzada i piscina descoberta.

Per accedir a la pàgina de la Piscina Climatitzada, fes CLIC ACÍ.

  Ivace Vilafranca

  Transporte adaptado

  Agenda d'estiu

  Info Vila

  Crònica de Vilafranca

  Twitter Ajuntament de Vilafranca

  Facebook

  Biblioteca

  Espai Jove

  Bebeteca

  Aula Mentor

  Fractura hidraulica

  El temps

  Meteoclimatic

  Piscina climatitzada

  Esport a Vilafranca

  Vilafranca Solidaria

  Estat de les carreteres

  Qualitat de l'aire

  Wi-fi gratuït

  Premis i concursos

  Pedra en sec

  Salut

  Llibres

  Crèdits