Presentació documental “Nous ponts, noves ruralitats”

Grup de Recerca DESIRES (Emma Nicolau, Vicent A. Querol i Xavier Ginés) /
23 de juliol / Teatre Carles Pons – Casa de Cultura /
19:30 h / Generalitat Valenciana