Represa del servei ordinari de la xarxa d’ecoparcs del consorci de residus c1

Des d’avui, dia set de maig de 2020:

  • Es reprén el servei amb les condicions i horaris del servei establits en el contracte per a la recepció dels residus procedents de les activitats i de la ciutadania en situació de necessitat, mantenint les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, així com la distància interpersonal recomanada.
  • I es deixa sense efecte les tasques extraordinàries de recollida d’estris porta a porta des del servei d’explotació de la xarxa global d’ecoparcs.

Així mateix, s’adjunta el model de Declaració Responsable justificativa dels desplaçaments potencials d’usuaris a la Xarxa consorciada d’Ecoparcs, sempre suportats en motivacions de causa de força major o situació de necessitat.

Aquest model serà aplicable en tot cas pels ciutadans per a la seua justificació davant les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.