Reunió de l’Acord per l’Ocupació Els Ports

Ahir 15 de gener de 2020 va tindre lloc a La Mata la primera reunió de l’Acord per L’Ocupacio Els Ports. A aquesta reunió van assistir els membres del CIE -Centre d’Iniciatives empresarials dels Ports- contractats el passat desembre amb el marc de les ajudes de Projectes experimentals per a L’Ocupacio i el Desenvolupament Local , AODLs de la comarca i l’IiDl -Institut Interuniversitari de Desenvolupament local- de la Universitat Jaume I de Castelló.

En aquesta primera reunió es van consensuar les línies d’acció del CIE, identificació i mapeig de recursos empresarials reals i potencials de la comarca, detecció de possibles iniciatives de negoci, i persones o activitats emprenedores i detecció de productes i recursos ociosos susceptibles de poder convertir-se en fonts de treball i per tant d’ingressos per a les persones de la comarca.

En pròximes dates s’establirà un calendari de presentacions del projecte a tots els municipis de la comarca per donar a conéixer els serveis que presta el CIE esperant que siguen de gran ús per a la població.

Aquest programa rep la subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del programa: Acord per l’Ocupació de la comarca dels Ports, gestionat a través de la Mancomunitat Comarcal.