Ajudes de l’IVACE

Revestiments a l’ala Nord-Est del Nou Edifici Polivalent

PROJECTE: REVESTIMENTS A L’ALA NORD-EST DEL NOU EDIFICI POLIVALENT

Revestiment de la sala nord-est del nou edifici polivalent amb l’objectiu de fer cursos, xerrades i reunions. A la sala s’ha col·locat terra radiant, s’ha aïllat i s’ha revestit l’escala d’accés a la sala.

IMPORT PROJECTE: 82.698,58 €

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 48.652,00€

Subvenció de l’IVACE a través del Programa del Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana de l’any 2021

Imatges:

Instal·lació d’una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics en la C/ Portell nº3

PROJECTE: INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

OBRA FINANÇADA PER LES AJUDES PER A la IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS, DINS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS LLIGATS A lA MOBILITAT ELÈCTRICA, AMB CÀRREC Al PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (PROGRAMA MOVES III-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA EUROPEU, DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 5.604,36 €

INVERSIÓ REALITZADA: 14.010,89 €

Millores en les instal·lacions del Polígon La Fos

PROJECTE: MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS DEL POLÍGON LA FOS

OBRA FINANÇADA PEL PROGRAMA MILLORA INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS MUNICIPIS EN RISC DE DESPOBLACIÓ, EXERCICI 2022, DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 70.444,00€

INVERSIÓ REALITZADA: 70.444,00€

La solució adoptada per l’Ajuntament ha sigut millorar i modernitzar les instal·lacions existents.

S’ha instal·lat una nova connexió entre les línies de baixa tensió dels dos laterals de la calçada i s’ha substituït la màquina del Centre de transformació.

S’ha adequat la zona verda, que no tenia cap tractament i s’ha adequat una zona per a aparcar les bicicletes, instal·lant el mobiliari urbà adequat per a això.

S’han pintat en el sòl les línies d’eix de carril i senyals de STOP amb la finalitat de millorar les condicions del trànsit, especialment quant a seguretat.

S’ha creat una eina web amb informació del polígon industrial, accessible des d’internet en la web de l’Ajuntament, creant un accés únicament per al polígon. En la mateixa web s’ha generat un cens d’empreses de les àrees industrials mitjançant una eina que puga compartir les dades amb IVACE a l’efecte de completar el Mapa de Sòl Industrial d’IVACE.

Imatges:

Rematades en vàries zones del nou edifici polivalent.


Obra finançada pel Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020: 74.614,00 € Inversió total: 94.993,39 €

Revestiment acústic de les parets del nou edifici polivalent

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-1024x229.jpg

Revestir les parets del nou edifici polivalent de material acústic. Obra finançada pel Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2019, ajuda concedida: 91.358,00 €. Inversió total: 100.493,20 €. Objectiu: evitar que es transmeten sorolls a l’exterior.

Urbanització de vials a la zona industrial de Vilafranca

Urbanització de vials a la zona industrial de Vilafranca. Obra finançada pel programa Finalització Polígons Industrials (2018-2019) de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, ajuda concedida: 94.722, 66 euros. Inversió total: 94.722, 66 euros. Finalitzar la urbanització del Polígon Industrial La Fos de Vilafranca i crear solars de sòl industrial amb l’objectiu que es puguen establir xicotetes indústries.

Instal·lació de calefacció en nou edifici polivalent – 1a fase

Obra finançada pel Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2018, ajuda concedida: 90.680,80 €

Inversió total: 99.748,34 €

Instal·lació en el nou edifici polivalent de la calefacció que va soterrada

Millora de la infraestructura empresarial i energètica de Vilafranca

• Instal·lació de noves lluminàries per a reducció del consum elèctric. L’Ajuntament de Vilafranca ha executar la renovació de lluminàries en nombrosos carrers de la localitat. La inversió ha estat de 48.296 euros, dels quals el consistori ha percebut un ajut de 24.148 euros. Els nous fanals, que reduiran notablement el consum, segueixen els criteris d’eficiència energètica. L’ajuda s’ha rebut a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial cofinançat pels fons FEDER, dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, de la Unió Europea. Es tracta d’una mesura d’estalvi i eficiència energètica en el sistema d’enllumenat públic. La renovació de lluminàries s’ha realitzat a l’Avinguda Castellfort i els carrers Independència, Vall d’Uixò, Santa Teresa, entre altres.

• Demolició i adequació de terrenys entre el carrer Joan Fuster i el carrer Carles Salvador. Obra finançada pel Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2017, ajuda concedida: 62.644,25 euros. Inversió total: 68.909,50 euros. Enderrocament total dels edificis situats al carrer Joan Fuster, número 3 i número 5, deixant un solar net i anivellat, llest per a possibilitar la posterior execució d’un edifici polifuncional de nova construcció.

• Millora de les instal·lacions i accessos a l’àrea industrial de Peirò Escala
• Ajuda concedida per IVACE 111.544 euros
• Inversió total 114.125 euros
• S’han millorat les condicions de l’àrea industrial en instal·lacions i seguretat

***Inversions realitzades amb el suport de IVACE***

Suport financer d’IVACE mitjançant el programa Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2016. Projecte: Adequació i instal·lació de calefacció a l’edifici del c/La Bassa, nº12.
Ajuda concedida per l’IVACE: 32.588,56 euros. Inversió Total: 37.019,81 euros. S’ha dut a terme l’adequació i instal·lació de calefacció a l’edifici del c/La Bassa nº12 de Vilafranca.

Suport financer d’IVACE mitjançant el programa Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2016. Projecte: Redacció del projecte per a la construcció d’un edifici polivalent amb criteris d’eficiència energètica.
Ajuda concedida per l’IVACE: 48.154,80 euros. Inversió total: 52.970,45 euros. S’ha realitzat la redacció del projecte d’obra i instal·lacions per a la construcció del nou edifici polivalent amb criteris d’eficiència energètica a Vilafranca, situat entre el Carrer Joan Fuster i el Carrer Carles Salvador.