ÀREA D'IGUALTAT

L'Ajuntament de Vilafranca, en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, ofereix un servei gratuït i confidencial d'informació i assessorament en matèria d'igualtat i prevenció de les violències de gènere integrat per una agent d'igualtat de la Xarxa d'Agents d’Igualtat.

L'agent d'igualtat és la professional especialitzada en tasques d’anàlisi i intervenció en situacions discriminatòries per raó de gènere. La seua funció principal és impulsar, dissenyar, coordinar i avaluar actuacions, projectes i polítiques locals encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones dins del municipi. Aquesta figura naix de la necessitat d’implementar polítiques reals en matèria d’igualtat, incorporant transversalment estratègies d’igualtat de gènere i desenvolupant intervencions específiques orientades a assolir l’equitat.

FUNCIONS:

  • Incorporació de la perspectiva de gènere a nivell transversal en totes les polítiques públiques.
  • Atenció especialitzada a dones per a informar-les dels seus drets, recursos, formació, associacionisme... Atenció i assessorament a dones víctimes de violència de gènere. Tramitació i derivació als recursos especialitzats.
  • Sensibilització, prevenció i detecció de la violència de gènere en les polítiques públiques.
  • Elaboració i implantació de Plans d’Igualtat per a empreses i associacions.
  • Coordinació amb els centres educatius per a implementar la coeducació tant al Col·legi com a l’Institut.
  Horari d’atenció
  • De dilluns a divendres de 9h a 14h
  Contacte
  • Tel. 964 44 10 04 (demanar per l’Àrea d’Igualtat)
  • Mail. agenciaigualtat@ajuntamentdevilafranca.es
Ubicació
  • Av. Llosar, 26
  • 12150 Vilafranca