Cinema a la Casa de Cultura

Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca
Agenda activa d'octubre a Vilafranca / Agenda activa de octubre en Vilafranca

3 d’octubre / 16:00 h Sessió infantil EL REY LEÓN / 18:30 h Sessió adults JOKER (Todd Phillips, EEUU) /
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca