Cinema al Videoclub

Infantil: Mascotas 2 / 16:00 h
Adults: Padre no hay más que uno. Santiago Segura. Espanya / 18:30 h /
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca.