Cinema al Videoclub


Infantil: Superagente Canino / 16:00 h
Adults: Girl / 18:00 h
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca