Cinema Casa de Cultura

Agenda Activa Novembre

21 de novembre /
16:00 h Sessió infantil LA LEGO PELÍCULA 2 /
18:30 h Sessió adults 1917 (Sam Mendes. Reino Unido) /
Associació Videoclub i Ajuntament de Vilafranca