DEPURADORA

Vilafranca compta amb una planta de depuració i tractament d’aigües residuals. Aquesta està ubicada al costat del barranc de la Fos. La planta rep les aigües d’ús domèstic i industrial i, mitjançant diversos tractaments de neteja i refinat, separa la contaminació.

La titularitat d’aquesta planta és de l’Ajuntament de Vilafranca i està gestionada per les empreses EPSAR i Facsa.

Contacte Ubicació
  • Coordenades UTM (ETRS 89 fus 30)
  • X:733377
  • Y: 4478205
  • Z: 1041