Diàlegs dels Ports – Revista Papers dels Ports N.6 “Origen, plenitud i decadència dels masos de Vilafranca” amb Julio Monfort i Ricard Pitarch

agenda activa agost

11 d’agost

Casa Social

19.00 h

Centre d’Estudis dels Ports