ECOPARC

Vilafranca disposa d’un Ecoparc a les afores del poble on es repleguen, seleccionen i recuperen residus urbans que no poden dipositar-se als contenidors habituals de la via urbana. L’empresa encarregada de la gestió i control d’aquesta instal·lació és TETma.

Els usuaris poden dipositar residus especials com fluorescents, bateries, piles, pneumàtics, pintures, reactius de laboratori, material fotogràfic, productes de neteja, envasos contaminats per productes químics, cartutxos de tinta, radiografies, termòmetres, electrodomèstics, olis minerals... També es permet dipositar residus ordinaris com paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, metalls, tèxtils, olis vegetals utilitzats i residus voluminosos electrodomèstics o mobiliari. A més es repleguen fustes, residus verds, enderrocs i restes de construcció d’obres menors.

Els usuaris disposen d’una targeta que acumula el pes dels materials dipositats. La comptabilització de residus al llarg de l’any es descompta de manera percentual de l’impost municipal de residus sòlids urbans.

Horari de l’Ecoparc:

  • Dilluns: de 09h a 13h
  • De dimarts a divendres: de 09h a 14h i de 15h a 18h
  • Dissabte: de 09h a 13h

Més informació: https://tetma.com

Ubicació
  • Carrer Portell, s/n
  • 12150 Vilafranca