ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

L’escola infantil és un servei municipal que acull xiquets i xiquetes des que caminen fins als 3 anys. Compta amb tres educadores, dues d’elles diplomades en magisteri d’educació infantil i una tercera amb títol de tècnic superior en educació infantil. Els alumnes es distribueixen per edats. Es treballa la psicomotricitat, la comunicació i el llenguatge, la convivència i la relació amb l’entorn, hàbits de comportament, la música i l’anglès, entre d’altres.

Actualment l’escola infantil gaudeix del bo infantil de la Generalitat Valenciana pel qual les famílies amb infants entre 2 i 3 anys estan exemptes de pagar matrícula. Els infants poden incorporar-se a l’inici de trimestre tot i que la matrícula cal formalitzar-la a finals del curs anterior a l’ajuntament.

El nou edifici on s’ubica l’escola infantil es va inaugurar l’any 2009. Compta amb totes les necessitats pròpies d’aquest centre educatiu, tres aules diàfanes, lavabos adequats per als xiquets i xiquetes, aparcament per a cotxets i dos patis, un per a l’estiu i l’altre per a l’hivern.

Els horaris d’entrada i eixida dels infants són flexibles per a facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies:

Matí

  • Entrada: entre 8:45h i 10:10h
  • Eixida: entre 12:50h i 13:30h

Vesprada

  • Entrada: entre 14:15h i 16h
  • Eixida: entre 18h i 18:45h

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30h a 13h i de 15h a 18:30h

Contacte
  • Tel. 678 407 560
Ubicació
  • Carrer Santa Teresa, 67
  • 12150 Vilafranca