ESCORXADOR MUNICIPAL

Vilafranca compta amb un escorxador municipal totalment equipat i adaptat a les necessitats actuals i que compleix estrictament la normativa vigent. És l’Ajuntament qui s’encarrega de la neteja i manteniment d’aquesta instal·lació.

Taxes de servei públic de l’escorxador municipal:

  • 6€/dia
  • Oví: 3€/unitat
  • Caprí: 2€/unitat
  • Porcí: 9’5€/unitat
  • Boví: 35€/unitat

L’escorxador també és accessible per a matances d’ús privat. El termini per a realitzar aquestes matances comença a finals de novembre i finalitza al febrer.

Per sol·licitar l’ús de l’escorxador municipal cal fer-ho a través de la seu electrònica.

Contacte
  • Tel. 964 441 004
  • Mail. info@ajuntamentdevilafranca.es
  Ubicació
  • 40°25'37.8"N - 0°15'10.4"W