INFOVILA

L’Ajuntament de Vilafranca ofereix un servei d’informació gratuït per als ciutadans a través de la missatgeria de Whatsapp. Es tracta de fer servir aquesta l’aplicació com un una eina de difusió d’informació local i municipal aprofitant la immediatesa pròpia d’aquesta eina.

El servei consisteix en un xat unilateral on s’envien missatges curts als veïns i veïnes amb informació relativa a l’agenda d’esdeveniments, serveis municipals, ofertes de treball, etc.

COM DONAR-SE D’ALTA:

El servei i l’alta a InfoVila és gratuït. Per donar-se d’alta, només cal seguir els següents passos:

  1. Enviar un Whatsapp al número 637550463 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI. Exemple: ALTA, Maria Martí Sales, 22222222X
  1. Guardar a l’agenda el número 637550463 per poder rebre la informació municipal al telèfon.

L’alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge.

COM DONAR-SE DE BAIXA:

Per donar-se de baixa s’haurà d’enviar un Whatsapp al servei indicant la paraula BAIXA.

NORMES DE FUNCIONAMENT D’INFOVILA:

InfoVila és un servei de missatgeria d’Informació Municipal creat per l’Ajuntament de Vilafranca, el qual exerceix d’administrador del servei. Neix amb la pretensió d’oferir informació sobre agenda, esdeveniments i serveis públics.

Es dirigeix a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgen rebre la informació procedent del consistori.

Només es rebran missatges emesos per part de l’Ajuntament de Vilafranca.

Els Usuaris no podran remetre missatges al servei de Whatsapp.

L’Ajuntament de Vilafranca podrà enviar informació als usuaris de dilluns a diumenge de 8 a les 21h. En el cas de tractar-se d’una informació d’urgència o d’especial interès es remetrà en el moment que siga oportú.

Els números de telèfon dels usuaris seran inclosos en una base de dades d’ús exclusiu per al servei d’Infovila. Aquestes dades no seran transmeses a cap organisme ni serviran per a cap altra gestió, més enllà del propi servei d’InfoVila.

El simple fet d’enviar un missatge per ser donat d’alta en el servei suposarà l’acceptació d’aquesta normativa.