MERCAT MUNICIPAL

Vilafranca celebra mercat a l’aire lliure cada dissabte de matí. La zona d’ubicació del mercat és la plaça d’En Blasc, el carrer Sant Miquel i el carrer la Bassa. Actualment totes les places del mercat estan cobertes. Només es pot optar a una plaça permanent en cas que hi haja una vacant. Per altra banda existeixen una sèrie de places temporals que s’ubiquen al carrer la bassa, les quals s’han de reservar setmanalment. Normalment aquestes places estan destinades als mercats temporals.

L’agent local és qui s’encarrega de la gestió i coordinació del mercat.

Per sol·licitar places al mercat i pagar les taxes corresponents cal adreçar-se a la seu electrònica.

Contacte
  • Tel. 964 441 004
  • Mail. silvia.badal@ajuntamentdevilafranca.es