Mostra de teatre Reclam – Sin Ojana

Agenda Activa Novembre

Companyia Chicharrón Circo Flamenco / Tots els públics /
4 de desembre /
19:00 h / Sala de teatre Carles Pons
Diputació Provincial, UJI i Ajuntament de Vilafranca