Novillada

Novillada Vilafranca

8 d’agost

17.30 h

Plaça de Bous

Diputació de Castelló i Ajuntament de Vilafranca