OFICINES MUNICIPALS

Les oficines municipals de l’Ajuntament de Vilafranca estan ubicades a l’Avinguda Llosar, 26. En aquest edifici es troben els despatxos d’alcaldia, secretaria, intervenció, cultura, urbanisme i jutjat de pau.

A la planta baixa es troba l’oficina de registre de documents, informació i atenció al públic. A més l’Ajuntament disposa de servei de fotocopiadora i fax.

Taxes servei de fotocòpies

 • A4 blanc i negre: 0’10€/fotocòpia
 • A4 color: 0’20€/fotocòpia
 • A3 blanc i negre: 0’20€/fotocòpia
 • A3 color: 0’35€/fotocòpia

Taxes servei de fax

 • Nacional: 0’35€/full
 • Internacional: 0’60€/full

L’Ajuntament és un organisme públic habilitat per a compulsar documents. La taxa de compulsació és de 0’15€/full.

Per una altra banda, l’Ajuntament compta amb tres operaris que s’encarreguen de la neteja diària dels edificis públics, dos operaris a la brigada d’obres i dos a la de jardineria per al manteniment d’edificis municipals, de parcs i jardins, muntatge d’infraestructures i neteja dels carrers del municipi. També treballen dos operaris a la brigada d’electricitat.

Horari d’atenció al públic
 • De dilluns a divendres de 8h a 15h
 • Dissabte de 10h a 13h
Contacte
 • Tel. 964 441 004
 • Fax. 964 440 183

Alcaldia
Silvia Colom Monferrer
Mail. alcaldia@ajuntamentdevilafranca.es

Secretaria
Celina Julve Prades
Mail. secretaria@ajuntamentdevilafranca.es

Registre, informació i atenció al públic
Amador Fabregat Barreda i Montserrat Zandalinas Fabregat
Mail. registre@ajuntamentdevilafranca.es

Intervenció
Pedro Antonio Colom Igual i Lidon Gil Gil
Mail. intervencio@ajuntamentdevilafranca.es

Cultura
Ana Querol Vicente
Mail. cultura@ajuntamentdevilafranca.es

Urbanisme
Lidon Gil Gil
Mail. urbanisme@ajuntamentdevilafranca.es

Jutjat de pau
Pedro Antonio Colom Igual
Mail. jutjat@ajuntamentdevilafranca.es

Ubicació
 • Av. Llosar, 26
 • 12150 Vilafranca