PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE PALOMITA

El bosc de Palomita va ser declarat Paratge Natural Municipal l’any 2007. Aquest paratge ocupa una superfície de 148,58 ha.

Aquesta àrea es considera una zona d’un interès ambiental important dins del terme municipal gràcies als valors naturals, paisatgístics i relacionats amb els usos recreatius i d’esbarjo. Es tracta d’una zona de gran valor natural on la vegetació predominant és una densa massa boscosa de pins que s’estén per la major part de l’espai.

L’Ajuntament de Vilafranca ha redactat un Pla d’Ús Públic d’aquest Paratge Natural Municipal que proposa el model d’utilització pública de l’enclavament i les directrius que regeixen les actuacions de cadascun dels programes que es duen a terme.

Contacte
  • Tel. 964 441 004
  • Mail. info@ajuntamentdevilafranca.es