PLE MUNICIPAL

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca és l’òrgan de màxima decisió política de l’administració municipal. El ple està presidit per l’alcalde i assisteixen tota la resta de regidors elegits democràticament dels diferents grups municipals. Vilafranca, pel seu padró d’habitants compta amb 11 regidors. Es reuneixen en sessió ordinària el segon dilluns de cada mes.

ALCALDESSA
 • Silvia Colom Monferrer (PSPV-PSOE)
REGIDORS PSPV -PSOE
 • Cándido Andrés Gascó
 • Cristina Albert Rabaza
 • Losar Tena Vicente
 • Carlos Álvarez Prades
 • Juan Bordás García
 • Oscar Tena García
  PP
 • Jairo Sans Peris
 • Gema Fabregat García
 • Crispín Tena Carceller
 • Ovidio Colomer Troncho
  SECRETÀRIA
 • Lidia García Carceller