PLE MUNICIPAL

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca és l’òrgan de màxima decisió política de l’administració municipal. El ple està presidit per l’alcalde i assisteixen tota la resta de regidors elegits democràticament dels diferents grups municipals. Vilafranca, pel seu padró d’habitants compta amb 11 regidors. Es reuneixen en sessió ordinària el segon dilluns de cada mes.

ALCALDESSA
 • Silvia Colom Monferrer (PSPV-PSOE)
REGIDORS PSPV -PSOE
 • Cándido Andrés Gascó
 • Bruno Morraja Deusdad
 • Maria Vicente García
 • Óscar Tena García
 • Rebeca Andrés Falcó
 • Cristóbal Troncho García
 • Valentín Miravet Sales
  COMPROMÍS
 • Lidia Rosario Domingo Marco
 • Carlos Pitarch Fabregat
  PP
 • Jairo Sans Peris
  SECRETÀRIA
 • Lidia García Carceller