RECOLLIDA DE RESIDUS

L’Ajuntament de Vilafranca ha signat un conveni amb l’empresa Fobesa per a la gestió de la recollida de residus sòlids urbans. Així tota la població té contenidors de brossa a proximitat on els veïns i veïnes poden dipositar les escombraries. La recollida, neteja i buidatge dels contenidors es realitza diverses vegades a la setmana.

A banda Vilafranca compta amb contenidors de recollida selectiva gestionats per la mateixa empresa. En punts estratègics del poble es poden trobar contenidors de recollida de vidre (verds), paper i cartró (blaus) i envasos (grocs). Aquests contenidors es buiden dues vegades al mes. Tanmateix si un veí observa que algun contenidor està ple pot avisar a l’Ajuntament i al dia següent es realitza el buidatge i la neteja de l’esmentat contenidor.

A més, s’ha posat en marxa la recollida de residus orgànics per als establiments d’hostaleria. Si un establiment encara no compta amb el contenidor (marró) cal que es dirigisca a l’Ajuntament per sol·licitar-lo. Una vegada aquests contenidors estiguen plens, els propis hostalers l’hauran d’apropar a la zona de contenidors més propera i l’empresa contractada s’encarregarà del buidatge. Aquests residus es traslladen a una planta de compostatge instal·lada a l’antic abocador on seran tractats i convertits en compost orgànic per a ús agrícola.

L’horari de dipòsit de residus és de 20h a 23h.

Més informació: http://www.fobesa.com