RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

L’Ajuntament de Vilafranca ha signat un conveni amb l’empresa Traimed 21 pel tractament de RCD (Residus de Construcció i Demolició). S’ha habilitat una planta a Vilafranca, ubicada a l’antic abocador de residus sòlids urbans per a la gestió d’aquests residus d’obres a Vilafranca.

D’aquesta manera es pretén que totes les construccions de Vilafranca i el seu entorn dipositen els residus de construcció i enderroc en aquestes instal·lacions de fàcil accés i descàrrega.

Horaris de la planta:
  • Dilluns: de 10:30h a 13:30h
  • Dimecres: de 10:30h a 13:30h
  • Divendres: de 10:30h a 13:30h

Així mateix, el telèfon 964 919 999, està a la disposició dels constructors de la zona per poder realitzar descàrregues de volums importants durant altres dies i horaris amb sol·licitud prèvia.

Més informació i tarifes ací.