Slam poètic

Competició de poesia escènica

Organitza: Ajuntament de Vilafranca