UNIVERSITAT PER A MAJORS

La Universitat Jaume I de Castelló, com a institució al servei de la societat, fomenta el desenvolupament del coneixement i col·labora de manera determinant en el progrés social i cultural de les persones i dels pobles.

Mentre en èpoques anteriors els estudis universitaris eren pràcticament inaccessibles per a les persones majors, en l'actualitat la societat necessita i demanda que la Universitat estigui oberta a totes les persones, que desitgin ampliar estudis i posseeixin els requisits legalment establerts.

En l'àmbit del Programa de Formació Permanent, la Universitat per a Majors ofereix a les persones majors de 55 anys la possibilitat d’accedir al títol de “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials” i cursar posteriorment algun dels Postgraus Sènior establerts. Mitjançant aquesta oferta acadèmica no es pretén directament la preparació per a l'exercici professional, sinó que es desitja contribuir a la millora de les capacitats humanes dels estudiants majors, tant des del punt de vista de la formació personal com de la seva participació en el desenvolupament social.

A Vilafranca, gràcies a la seu que la Universitat té a la comarca dels Ports, es realitzen tota mena de cursos lligats a la Universitat per a Majors: classes, conferències, cor de la Universitat, etc.

Les inscripcions als nous cursos les duu a terme la biblioteca i també s’utilitza l’aula d’informàtica per al desenvolupament dels cursos pertinents.

Per a més informació consulteu el web de la universitat per a majors.