Visita a la Covatina

Eixida des de les Oficines Municipals