REVISTA CRÒNICA

La revista Crònica és una publicació anual que recull tota l'activitat municipal de l'any. Es distribueix als comerços locals y la seva adquisició és gratuïta.